Dig.do provides summary information about websites
Discover the most popular sites
Search domain or keyword:

Wed Sep 18 18:03:55 2019

Information about: hut.edu.vn
Popularity/access rank: Site number 576 (.vn extension); 231408 (global rank)
Sponsored link

Screenshot: (enlarge)
Hut screenshot

Hut information:

TitleTrường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội - trang dac biet
Category: Reference / Education / Colleges and Universities / Asia / Vietnam
Regional / Asia / Vietnam / Provinces / Hanoi / Hanoi / Education / Colleges and Universities
World / Tiếng Việt / Thông tin Tham khảo / Giáo dục / Trường Cao đẳng và Đại học
Description Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội Trang chủ | Sơ đồ trang | Tham quan | Ngôn ngữ: (+) Thông Tin Cho Sinh viên Cán bộ & Giảng viên Cựu sinh viên Khách tham quan Trang...
Address http://www.hust.edu.vn/web/vi/trang-dac-biet Add this site to your favorite list

Hut - Site Review: Hanoi University of Technology - Gives introduction, organization, faculties, institutes, and research, and training programs. [May not display properly in all browsers.] Hanoi University of Technology - Details of faculties, facilities and organization. [Vietnamese, English] Đại Học Bách Khoa Hà Nội - Trang web chính thức của trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Các chuyên ngành giảng dạy, lịch sử trường.


Sponsored link

Hut Summary

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội - trang dac biet.
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội Trang chủ | Sơ đồ trang | Tham quan | Ngôn ngữ: (+)
Thông Tin Cho Sinh viên Cán bộ & Giảng viên Cựu sinh viên Khách tham quan Trang chủ Giới thiệu Thông tin chung Lịch sử Bộ máy tổ chức Hệ thống doanh nghiệp của nhà trường Tham quan Bách Khoa Tuyển sinh Thông tin tuyển sinh Đại học Thông tin tuyển sinh sau Đại học Hệ đào tạo Đại học tại chức Hợp tác đào tạo quốc tế Đào tạo Mô hình và Chương trình đào tạo Các ngành đào tạo Các Học viện, Khoa Các chương trình đào tạo đặc biệt Tin đào tạo Kế hoạch học tập Chuẩn đầu ra các chương trình giáo dục đại học Đào tạo Cao đẳng nghề tại trường CĐN Bách Khoa Hà Nội Nghiên cứu ...Popularity Rank of hut.edu.vn
Alexa Rank Alexa Rank Date
231408 2013-05-15
207621 2013-05-01
155825 2013-04-15
131868 2013-04-01
130219 2013-03-15
163149 2013-03-01
148614 2013-02-15
121913 2013-01-30
124113 2013-01-08
112586 2012-11-17
77338 2011-12-06
106385 2011-08-13
95202 2010-06-10
84711 2010-03-07
112381 2009-05-28
103142 2008-12-23

Access traffic rank of hut.edu.vn (site position)

Server IP of hut.edu.vn: 202.191.56.197 (hosted by Hanoi Universsity of Technology)
Domain extension: .vn (list top sites in Vietnam)

Sponsored link


2 images found on hut.edu.vn:


Sites linking from it's first page to hut.edu.vn: (3 results found)

Links found on Hut homepage:

External links:

hut.edu.vn is linking to those sites:

 1. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 2. Sơ đồ trang
 3. Tham quan
 4. (+)
 5. Sinh viên
 6. Cán bộ & Giảng viên
 7. Cựu sinh viên
 8. Trang chủ
 9. Giới thiệu
 10. Thông tin chung
 11. Lịch sử
 12. Bộ máy tổ chức
 13. Hệ thống doanh nghiệp của nhà trường
 14. Tham quan Bách Khoa
 15. Tuyển sinh
 16. Thông tin tuyển sinh Đại học
 17. Thông tin tuyển sinh sau Đại học
 18. Hệ đào tạo Đại học tại chức
 19. Hợp tác đào tạo quốc tế
 20. Đào tạo
 21. Mô hình và Chương trình đào tạo
 22. Các ngành đào tạo
 23. Các Học viện, Khoa
 24. Các chương trình đào tạo đặc biệt
 25. Tin đào tạo
 26. Kế hoạch học tập
 27. Chuẩn đầu ra các chương trình giáo dục đại học
 28. Đào tạo Cao đẳng nghề tại trường CĐN Bách Khoa Hà Nội
 29. Nghiên cứu
 30. Phòng Khoa học công nghệ
 31. Các Viện, Trung tâm nghiên cứu
 32. Thành quả Khoa học - Công nghệ
 33. Quy chế tổ chức và hoạt động của PTN đầu tư tập trung
 34. Hợp tác quốc tế
 35. http://hust.edu.vn
 36. Liên hệ |
 37. Danh mục |
 38. Bản đồ và chỉ hướngsite visit date: 2013-01-17 15:09:01
hut.edu.vn site information


| dig.do - home | list world top sites | top sites by category | top sites by country | blog | stats | terms of use | contact |